Den sundhedsfaglige diplomuddannelse rummer 4 uddannelsesretninger:
– Professionspraksis
– Sundhedsfremme og forebyggelse
– Sundhedsformidling og klinisk uddannelse
– Borgernær sundhed

Studieordning gældende:
Studieordning. 01.07.2011 rev. 21.02.2024 (PDF)

Studieordning historisk:
Studieordning. 01.07.2011 rev. 11.01.2023 (PDF)
Studieordning. 01.07.2011 rev. 01.11.2021 (PDF)
Studieordning. 01.07.2011 rev. 01.07.2021 (PDF)
Studieordning. 01.07.2011 rev. 01.07.2020 (PDF)
Studieordning. 01.07.2011 rev. 19.09.2019 (PDF)
Studieordning. 01.07.2011 rev. 24.06.2019 (PDF)
Studieordning. 01.07.2011 rev. 01.03.2019 (PDF)
Studieordning. 01.07.2011 rev. 01.02.2018 (PDF)
Studieordning. 01.07.11 rev. 01.06.2017 (PDF)
Studieordning. 01.07.11 rev. 01.06.2017 (Word)
Studieordning. 01.07.11 rev. 12.08.2016 (PDF)
Studieordning. 11.05.2014 (PDF)
Studieordning. 11.05.2014 (Word)
Studieordning. 15.5.2013 (PDF)
Studieordning. 15.5.2013 (Word)
Studieordning. 01.07.2011 (Word)
Studieordning. august 2008 (PDF)

Andet gældende materiale:
Moduloversigt det sundhedsfaglige fagområde
Moduloversigt det sundhedsfaglige fagområde (eng.)