Gældende studieordning
Studieordning. Gældende fra 1. 10. 2013 (PDF)