Gældende studieordning
Studieordning. Gældende fra 1. 1. 2013 (PDF)