Fagligt fællesudvalg for sociale og samfundsfaglige diplomuddannelser (SoSaM)

Formand: Lotte Andersen, loan@kp.dk, 5138 0653
Næstformand: Kamilla Palsgaard, kavp@pha.dk, 7248 1581

Uddannelse

Institution

Navn

Telefon

Mail

Referat

Diplom i Beskæftigelse

KP

Edda Merete Luth

87 55 19 04

emlu@via.dk

E26

Diplom i Familieterapi

UCL

Jacob Cilius Vinsten Christiansen

28 49 11 75

jchu@ucl.dk

F24 (2)

Diplomuddannelsen i Kriminologi

VIA

Birgit Koldsø

87 55 19 69

bk@viauc.dk

E24

Diplom i offentlig forvaltning og administration

VIA

Inger Marie Larsen-Nielsen

87 55 19 19

inie@via.dk

 

F25

Diplomuddannelse i rusmiddelbehandling

KP

Mette Lykke Lauridsen

51380643

mlla@kp.dk

E25

Den Sociale diplomuddannelse

UCL

Trine Østerbye Clausen

24 48 31 15

 

tocl1@ucl.dk

F26

Diplom i Socialformidling

KP

Lotte Andersen

51 38 06 53

loan@kp.dk

DUEK, Diplomuddannelsen i i uddannelses-, erhvervs– og karrierevejledning

Absalon

Kamilla Palsgaard 

 

72 48 15 81

kavp@pha.dk

F24 (1)

      

Kontakt diplomsite: Danske Professionshøjskoler, Andrea Therp Nielsen, atn@dkprof.dk