Diplomuddannelsen i Psykiatri er samlet i en studieordning og består af obligatoriske moduler, valgmoduler samt et afgangsprojekt, der afslutter uddannelsen

Studieordning gældende:
Studieordning. Gældende fra 15.5.2013 (PDF)
Studieordning. Gældende fra 15.5.2013 (Word)

Studieordning historisk:
Studieordning. Gældende fra 14.4.2011 (Word)
Studieordning. Gældende fra 1.6.2009 (PDF)
Studieordning. Gældende fra 13.6.2005 (PDF)

Andet gældende materiale:
Moduloversigt det sundhedsfaglige fagområde
Moduloversigt det sundhedsfaglige fagområde (eng.)