Kommunikativ simulationstræning

Metoden kommunikativ simulation er en unik træningsmetode, som med udgangspunkt i den enkelte deltagers aktuelle udfordringer træner kommunikation i praksis.

Modulet er for ledere og fagprofessionelle bl.a. pædagoger, sygeplejersker, lærere og socialrådgivere. I forløbet får du viden, færdigheder og kompetencer til at træne kolleger, medarbejdere, praktikanter eller studerende i forskellige dialogsituationer fx borger- og pårørendesamtaler, organisatoriske samtaler eller formidlingssituationer

Efterretningsanalyse

Efterretnings- og kriminalitetsanalyse udgør i stigende grad et centralt element i både private og offentlige organisationers arbejde med sikkerhedsmæssige udfordringer. Dette modul fokuserer på efterretningsarbejde som en særlig form for vidensarbejde om samfundsmæssige trusler og risici, der inkluderer informationsindsamling, analyse og formidling til beslutningstagere.

I løbet af modulet vil de studerende lære at tilrettelægge, udforme og formidle efterretningsanalyser på struktureret vis og ved hjælpe af en række konkrete fremgangsmåder. Endvidere vil de få styrket deres kompetence til at indgå i faglig udvikling af konkrete efterforskningspraksisser i offentlige og private organisationer.