Kontaktudvalget er det tværgående udvalg, som varetager fælles diplomspørgsmål og kontakt til Uddannelses- og Forskningsministeriet

Kommissorium for Kontaktudvalget for diplomuddannelser


 

Det social- og samfundsfaglige fagområde

Lotte Andersen (forperson)
Københavns Professionshøjskole
Tlf. 5138 0653
loan@kp.dk


 

Det pædagogiske fagområde

Klaus Ernst Hansen
VIA University College
Telefon: 8755 1802
keh@via.dk


 

Det sundhedsfaglige fagområde

Janne Sylvestersen
VIA University College
Tlf: 87551894
jas@via.dk


 

Fagområde for it og teknik

Christine Nuppenau
cn@ign.ku.dk


 

Fagområde for ledelse

André Barsøe Jensen
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
Tlf. 21 47 53 87
abje@ucl.dk


 

Fagområde for medie og kommunikation

Torben Nielsen
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
Tlf. 89 44 05 58
tn@dmjx.dk


 

Det økonomiske og merkantile fagområde

Jesper Using Hjorth
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
Tlf. 4019 9675
jehj@ucl.dk

 


 

Det maritime fagområde

Jeppe Sylvest Carstensen
Tlf. 7221 5650
jca@simac.dk