Kontaktudvalget er det tværgående udvalg, som varetager fælles diplomspørgsmål og kontakt til Uddannelses- og Forskningsministeriet

Kommissorium for Kontaktudvalget for diplomuddannelser


 

Udpeget af fællesudvalget for det samfundsfaglige, økonomiske og merkantile fagområde

Lotte Andersen (formand)
Lektor
Sundhed, Social og Beskæftigelse Videreuddannelse
Københavns Professionshøjskole
Tlf. 72 48 9352/72 48 75 00
loan@kp.dk


 

Udpeget af det faglige fællesudvalg for det pædagogiske fagområde

Steffen Skovdal
Diplomansvarlig
Pædagogik og læring
Kompetence- og Organisationsudvikling
Telefon: 3046 5013
stsk@ucl.dk


 

Udpeget af det sundhedsfaglige fællesudvalg

Anja Reinholt Wacker
Specialkonsulent | Sygeplejerskeuddannelsen – Center for Sygepleje
Professionshøjskolen Absalon
Tlf: 7248 2812
arwa@pha.dk


 

Udpeget af fællesudvalget for it og teknik

Bjarke Nielsen
Lektor og Studieleder
Diplomuddannelsen i projektledelse
Danmarks Tekniske Universitet
Tlf: 9351 1188
bjnie@dtu.dk


 

Udpeget af det faglige fællesudvalg for ledelse

André Barsøe Jensen
Studieansvarlig
Ledelse og Organisation 
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
Tlf. 21 47 53 87
abje@ucl.dk


 

Udpeget af det faglige fællesudvalg for medie og kommunikation

Torben Nielsen
Projektleder og fagmedarbejder
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
Tlf. 89 44 05 58 /21 72 52 33
tn@dmjx.dk