En diplomuddannelse

  • er en erhvervsrettet videregående uddannelse for voksne, som har en videregående uddannelse og mindst to års erhvervserfaring
  • er kompetencegivende
  • udbydes som deltids- eller heltidsuddannelse efter lov om åben uddannelse
  • omfatter 60 ECTS-point
  • er modulopbygget
  • kan udbydes af institutioner, som er akkrediteret til det.


Diplomuddannelser er samlet i seks fagområder

Fællesudvalg og kontaktudvalg

Udbyderkredsene har nedsat et fællesudvalg for hvert fagområde. Du kan finde navne og mailadresser på de faglige fællesudvalg under hvert fagområde.

Kontaktudvalget er det tværgående udvalg, som varetager fælles diplomspørgsmål og kontakt til Uddannelses- og Forskningsministeriet

Kontaktudvalget rummer repræsentanter fra de faglige fællesudvalg.


Læs mere