Diplomuddannelsen i Ledelse er samlet i en studieordning og består af obligatoriske moduler, valgfri moduler samt et afgangsprojekt, der afslutter uddannelsen.

Gældende studieordning
Studieordning. Gældende fra 01.01. 2021

Studieordning historisk:
Studieordning. Gældende fra 01.08.2019
Studieordning. Gældende fra 01.01.2019
Studieordning. Gældende fra 01.08.2018
Studieordning. Gældende fra 01.01.2017
Studieordning inkl. prøveallonge. Gældende fra 1.1.2016 (PDF)
Studieordning. Gældende fra 1.8.2014
Studieordning. Gældende fra 1.1.2013 (PDF)

Prøveallonge historisk:
Prøveallonge. Gældende fra 1.1.2013 (Tilrettet den 6. maj 2014) (PDF)