Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik er samlet i en studieordning og består af obligatoriske moduler, valgfri moduler samt et afgangsprojekt, der afslutter uddannelsen.

Gældende studieordning
Studieordning. Gældende fra 1.8.2023 (PDF)
Studieordning. Gældende fra 1.8.2023 (Word)

Andet gældende materiale
Oversigt over moduler i pædagogiske diplomuddannleser med eksterne prøver

Udformning af eksamensbeviser

Procedure for godkendelse af nye valgfrie og retningsspecifikke moduler på diplomuddannelser inden for det pædagogiske område. Gældende fra 1.8.2020 (PDF)

Engelske titler. Gældende fra 1.8.2022 (PDF)

Oprydningsprocedure for diplomuddannelser på det pædagogiske område (landsmødet 26-8-2015)

Fælles censorvejledning på det pædagogiske område

Historiske studieordninger
Studieordning. Gældende fra 1.8.2022 (PDF)
Studieordning. Gældende fra 1.8.2022 (Word)
Studieordning
. Gældende fra 1.8.2021 (PDF)
Studieordning. Gældende fra 1.8.2021 (Word)
Studieordning. Gældende fra 1.8.2020 (PDF)
Studieordning. Gældende fra 1.8.2020 (Word)
Studieordning. Gældende fra 1.1.2020 (PDF)
Studieordning. Gældende fra 1.1.2020 (Word)
Studieordning. Gældende fra 1.8.2017 (PDF)
Studieordning. Gældende fra 1.8.2017 (Word)
Studieordning. Gældende fra 1.8.2016 (PDF)
Studieordning. Gældende fra 1.8.2016 (Word)
Studieordning. Gældende fra 1.8.2015. (PDF)
Studieordning. Gældende fra 1.8.2015. (Word)
Studieordning. Gældende fra 1.1.2015. Revideret version (PDF)
Studieordning. Gældende fra 1.1.2015. Revideret version (Word)
Studieordning. Gældende fra 1.1.2015 (PDF)
Studieordning. Gældende fra 1.1.2015 (Word)
Studieordning. Gældende fra 1.8.2013 (PDF)
Studieordning. Gældende fra 1.8.2013 (Word)
Studieordning. Gældende fra 1.8.2012 (PDF)
Studieordning. Gældende fra 1.8.2011 (PDF)

Diplomuddannelsen giver ret til at anvende betegnelsen Diplom i Erhvervspædagogik og den engelske betegnelse er Diploma of Education of Vocational Education and Training (VET)