Danske Professionshøjskolers nøgletalspublikation er klar for 2014

PUBLIKATION – Danske Professionshøjskolers nøgletalspublikation er klar for 2014. Her kan man blandt andet læse, at professionshøjskolerne udbyder tilsammen 65 forskellige videregående uddannelser og udgør en tredjedel af det samlede optag under Den Koordinerede Tilmelding.

Udover de faktuelle tal beskriver publikation for 2014 også professionshøjskolernes partnerskabsaftaler, som sætter rammerne for et tættere og mere formaliseret samarbejde med eksterne parter om udvikling af specifikke uddannelses- og vidensområder. Derover beskriver publikationen også sektorens fælles program i samarbejde med Uddannelses- og Forskningsministeriet, som har til formål at understøtte effektiviseringen af professionshøjskolernes studieadministrative og øvrige administrative opgaver og processer med etablering af fælles it-driftsløsninger. Publikationerne kan hentes fra vores hjemmeside, eller herunder.

Professionshøjskolerne i tal 2013 (pdf -web version)

Professionshøjskolerne i tal 2013 (pdf – print version)