NY HJEMMESIDE FOR DIPLOMUDDANNELSER: DIPLOMGUIDEN.DK

Den 13. april 2011 åbnedes diplomguiden.dk – et websted, der samler alle oplysninger om diplomuddannelser; udbudssteder, studieordninger, adgangskrav etc.

Siderne på uc-dk.dk om diplomuddannelserne er i forbindelse med etableringen af Diplomguiden under afvikling og opdateres kun for så vidt angår de pædagogiske diplomuddannelser og de sundhedsfaglige diplomuddannelser.

Mere om Diplomuddannelser på Uddannelsesministeriets hjemmeside

Lovgrundlag og bekendtgørelse:

___________________________________________________________________________________

Diplomuddannelserne systematiseres fremover i overensstemmelse med opdelingen fra Bilag 1 i bekendtgørelsen

Således ligger alle diplomuddannelser inden for et af nedenstående 6 fagområder.

Det sundhedsfaglige fagområde (Linker til Diplomguiden)
  – Studieordninger for de sundhedsfaglige diplomuddannelser (Linker til artikel her på sitet)

Det pædagogiske fagområde (Linker til Diplomguiden)
  – Det pædagogiske fagområde (Linker til artikel her på sitet)
   
Fagområde for ledelse (Linker til Diplomguiden)

Fagområde for medie og kommunikation (Linker til Diplomguiden)

Fagområde for it og teknik (Linker til Diplomguiden)

Det samfundsfaglige, økonomiske og merkantile fagområde (Linker til Diplomguiden)

_____________________________________________________________________________

Generelle fakta om diplomuddannelserne her.

Elektronisk folder om ECTS-pointsystemet (PDF)

OVERSIGT MED LINKS DIREKTE TIL PROFESSIONSHØJSKOLERNES HJEMMESIDER
OM EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE (EVU)

LOVE OG BEKENDTGØRELSER:
Professionshøjskolernes diplomuddannelser er reguleret ved:

Bekendtgørelse om diplomuddannelser – BEK nr 768 af 02/07/2012

Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne. LBK nr 1049 af 09/11/2009

Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser. BEK nr 863 af 16/08/2012

Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse. Bek nr. 262 af 20.3. 2007