Formål
En diplomuddannelse kvalificerer voksne med relevant erhvervserfaring til at kunne varetage højt kvalificerede funktioner i offentlige og private virksomheder, institutioner mv.