NY HJEMMESIDE FOR DIPLOMUDDANNELSER: DIPLOMGUIDEN.DK

Den 13. april 2011 åbnedes http://diplomguiden.dk/“>diplomguiden.dk – et websted, der samler alle oplysninger om diplomuddannelser; udbudssteder, studieordninger, adgangskrav etc.

Siderne på uc-dk.dk om diplomuddannelserne er i forbindelse med etableringen af Diplomguiden under afvikling og opdateres kun for så vidt angår de pædagogiske diplomuddannelser og de sundhedsfaglige diplomuddannelser.

http://fivu.dk/uddannelse/efter-og-videre/diplom/oversigt“>Mere om Diplomuddannelser på Uddannelsesministeriets hjemmeside

Lovgrundlag og bekendtgørelse:

___________________________________________________________________________________

Diplomuddannelserne systematiseres fremover i overensstemmelse med opdelingen fra Bilag 1 i bekendtgørelsen

Således ligger alle diplomuddannelser inden for et af nedenstående 6 fagområder.

http://www.diplomguiden.dk/sundhed.html“>Det sundhedsfaglige fagområde (Linker til Diplomguiden)
  – Studieordninger for de sundhedsfaglige diplomuddannelser (Linker til artikel her på sitet)

http://www.diplomguiden.dk/paedagogik.html“>Det pædagogiske fagområde (Linker til Diplomguiden)
  – Det pædagogiske fagområde (Linker til artikel her på sitet)
   
http://www.diplomguiden.dk/ledelse.html“>Fagområde for ledelse (Linker til Diplomguiden)

http://www.diplomguiden.dk/medie_kommunikation.html“>Fagområde for medie og kommunikation (Linker til Diplomguiden)

http://www.diplomguiden.dk/it_teknologi.html“>Fagområde for it og teknik (Linker til Diplomguiden)

http://www.diplomguiden.dk/samfund_okonomi_merkantil.html“>Det samfundsfaglige, økonomiske og merkantile fagområde (Linker til Diplomguiden)

_____________________________________________________________________________

Generelle fakta om diplomuddannelserne her.

http://www.uc-dk.dk/da/images/stories/pdf/diplomuddan/2010/ects-folder.pdf“>Elektronisk folder om ECTS-pointsystemet (PDF)

OVERSIGT MED LINKS DIREKTE TIL PROFESSIONSHØJSKOLERNES HJEMMESIDER
OM EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE (EVU)

LOVE OG BEKENDTGØRELSER:
Professionshøjskolernes diplomuddannelser er reguleret ved:

Bekendtgørelse om diplomuddannelser – BEK nr 768 af 02/07/2012

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=137884“>Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne. LBK nr 1049 af 09/11/2009

Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser. BEK nr 863 af 16/08/2012

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=25308“>Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse. Bek nr. 262 af 20.3. 2007

 

 

Der er ikke publiceret indlæg i denne kategori.